ภาษีที่ดินคืออะไร? แล้วคนที่ต้องจ่ายมีใครบ้าง?

2070 Views  | 

ภาษีที่ดินคืออะไร? แล้วคนที่ต้องจ่ายมีใครบ้าง?

ภาษีที่ดินคืออะไร? แล้วคนที่ต้องจ่ายมีใครบ้าง? ไปไขข้อสงสัยกันเลยครับ

ภาษีที่ดินคิดจากราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น คูณด้วยอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยใช้ฐานข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์และชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
.
✅ 1. เจ้าของบ้านหลังหลัก และที่ดิน (มีชื่อในทะเบียนบ้าน) ที่มีมูลค่ารวมกันได้ 50 ล้านบาทขึ้นไป ในปีพ.ศ. 2563-2564 จะเสียภาษีตามมูลค่าของบ้านและที่ดิน ตั้งแต่ล้านละ 300 บาท ไปจนถึงล้านละ 1,000 บาท และเสียล้านละไม่เกิน 3,000 บาท ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป (กฎหมายยกเว้นให้ 50 ล้านบาทแรก ) ส่วนคนที่มีบ้านและที่ดินที่มูลค่ารวมกัน ไม่เกิน 50 ล้านบาท กฎหมายยกเว้นภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษี
.
✅ 2. เจ้าของบ้านหลังหลัก (มีชื่อในทะเบียนบ้าน) แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ในปีพ.ศ. 2563-2564 จะเสียภาษีตามมูลค่าของบ้าน ตั้งแต่ล้านละ 200 บาท ไปจนถึงล้านละ 1,000 บาท และเสียล้านละไม่เกิน 3,000 บาท ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป (กฎหมายยกเว้นให้ 10 ล้านบาทแรก ) ส่วนคนที่มีบ้านมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท กฎหมายยกเว้นภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษี
.
✅ 3. คอนโด ถ้าใช้อยู่อาศัยเป็นหลังรองหรือหลังที่สองขึ้นไป ต้องเสียภาษี อัตรา 0.02% จากราคาประเมินใหม่ หรือล้านละ 200 บาท
.
✅ 4. เจ้าของบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป (บ้านหลังรอง/ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน) ในปีพ.ศ. 2563-2564 จะเสียภาษีตามมูลค่าของบ้าน ตั้งแต่ล้านละ 200 บาท ไปจนถึงล้านละ 1,000 บาท และเสียล้านละไม่เกิน 3,000 บาท ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป (เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ไม่มียกเว้น)
.
✅ 5. เจ้าของที่ดินทำการเกษตร (บุคคลธรรมดาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว) ที่มีที่ดินมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ช่วง 3 ปีแรก คือ 2563-2565 กฎหมายยกเว้นให้ยังไม่ต้องเสียภาษี หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ต้องเสียภาษีในอัตราไม่เกินล้านละ 1,500 บาท (กฎหมายยกเว้นให้ 50 ล้านบาทแรก ) ส่วนเกษตรกรทั่วไป ที่มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท กฎหมายยกเว้นให้ ไม่ต้องเสียภาษี
.
✅ 6. เจ้าของที่ดินทำการเกษตร (นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัททำเกษตรกรรมแล้ว) ในปีพ.ศ. 2563-2564 จะเสียภาษีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ล้านละ 100 บาท ไปจนถึงล้านละ 1,000 บาท และเสียล้านละไม่เกิน 1,500 บาท ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป (เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ไม่มียกเว้น)
.
✅ 7. เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ทำธุรกิจต่างๆ เช่น ให้เช่าเพื่อค้าขาย โรงแรม โฮมสเตย์ ในปีพ.ศ. 2563-2564 จะเสียภาษีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ล้านละ 3,000 บาท ไปจนถึงล้านละ 7,000 บาท และเสียล้านละไม่เกิน 12,000 บาท ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป (เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ไม่มียกเว้น)

(ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างแบบให้เช่าเพื่อการอยู่อาศัย เช่น คอนโด บ้านเช่า อพาร์ทเมนต์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษีอัตราที่อยู่อาศัย ไม่ใช่เชิงพาณิชย์)
.
✅ 8. เจ้าของที่ดินว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในปีพ.ศ. 2563-2564 จะเสียภาษีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ล้านละ 3,000 บาท ไปจนถึงล้านละ 7,000 บาท และเสียล้านละไม่เกิน 12,000 บาท ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป (เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ไม่มียกเว้น) และหากทิ้งร้างติดต่อกัน 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีกล้านละ 3,000 และจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ปี แต่สูงสุดไม่เกินล้านละ 30,000 บาท
.
ถ้าคนที่ต้องเสียภาษี หลบเลี่ยง หรือไม่จ่ายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มอีก 40% ของภาษีที่ค้างจ่าย และเสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือน ของภาษีที่ค้างจ่าย (หรือ ต้องจ่ายเพิ่มอีก 12% ต่อปี) นอกเหนือจากที่ต้องเสียเบี้ยปรับ 40%
.
สรุปก็คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้าน หรือคอนโด ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ของบ้าน หรือ คอนโดที่ตัวเองเป็นเจ้าของ จาก "อื่นๆ" ไปเป็น "อยู่อาศัย" จากสำนักงานเขต หรือ อบต.ที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ด้วย ถ้าละเลย/เพิกเฉย จะถือว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น ไม่ได้ใช้อยู่อาศัย จะเสียภาษีในอัตราล้านละ 3,000 บาท ดังนั้นอย่าลืมไปแก้ไขให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก KBank Live

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy